in

De escape room


De escape room is afgeleid van een computer game die in de jaren 80 erg populair was. Nu wordt dit spel in ‘t echt gespeeld, waarbij spelers letterlijk opgesloten worden. Het gaat erom dat de spelers enkele puzzels en andere vraagstukken moeten oplossen, om de sleutel te vinden en zodoende zichzelf te bevrijden. De vraagstukken moeten binnen een bepaalde tijd zijn opgelost.

Wat is er zo leuk aan een escape room?

Om te beginnen ben je niet alleen, het is dus groepswerk. Iedereen heeft bepaalde gaven, en kennis waar je in een escape room flink gebruik van kunt maken. Je bent aan tijd gebonden en dat brengt natuurlijk de nodige spanning met zich mee. Tenslotte is het leukste natuurlijk als je de vraagstukken goed hebt opgelost en ontsnapt.