Alaska. Dalton Highway. Arctic winter. Trans Alaska Pipeline snakes across the tundra next to a truck driving on the highway hauling freight.
in

Denne veien ser ufremkommelig ut, men finnes faktisk!!


Du mener sikkert at sideveien nært hjemmet ditt er en eksepsjonelt farlig vei. Men det er virkelig mye verre andre steder, og før vi kaller dem farlige, ta en titt på de følgende. En biltur er mer avslappende, så lenge du ikke går langs en av disse veiene. Et mareritt for veisikkerheten. Før du setter i gang, sjekk bremsene en siste gang, hold hodet kaldt og sansene skjerpet og, om du er blant de mest forsiktige, hold deg unna.

_


Guoliang-tunellen i Kina

Denne serien av tuneller har landsbybeboerne hogget gjennom fjellsiden. Få kjæretøy kommer seg gjennom, grunnet tunellens smale åpninger, den bratte skråningen og mange uoversiktlige svinger. Før denne veien ble bygget var den eneste tilgangen til landsbyen Guoliang, via en trapp hogget i fjellsiden. I 1972 ble situasjonen til beboerne så desperat at de valgte å bygge en ny vei, ved å grave rett gjennom fjellet.

_